Fritak for gravide og kronikere: enklere søknad og refusjonskrav

  • Skjemaene er enklere å fylle ut, og du sender dem digitalt i stedet for i posten.  
  • Den ansatte får en melding fra NAV når du sender inn en søknad.
  • Du slipper å innhente signatur fra den ansatte. Den ansatte får i stedet en melding på nav.no om at du har sendt et krav, og kan respondere hvis det er noe som er feil med beløpet eller fraværsdagene.  
  • Du får kvittering i Altinn, med varsel på SMS eller e-post. 
  • NAV 08-20.05  – langvarig eller kronisk sykdom, søknad om fritak  
  • NAV 08.20.20  – sykdom forårsaket av svangerskap, søknad om fritak 
  • NAV 08-20.12  – refusjonskrav