– Da jeg begynte som IA-rådgiver for Sykehjemsetaten i Oslo i 2013, var sykefraværet i gjennomsnitt 12,3 prosent. Institusjonslederne som «bare» hadde 10 prosent, var strålende fornøyd, sier Trude Holm Naimak i NAV Arbeidslivssenter Oslo. 

– Nå er det ingen som vil si seg fornøyd med et slikt tall. Her har det vært en stor kulturendring.

Gjennomsnittlig sykefravær er nå nede i 7,3 prosent.

Les saken hos Idebanken.