Hensikten med en samtale om arbeidsmuligheter er å sikre aktive arbeidsforhold i stedet for passivt sykefravær eller for tidlig pensjonering. Ved å fokusere både på hva som kan tilrettelegges på arbeidsplassen og på hva arbeidstaker kan bidra med, vil samtalen kunne synliggjøre nye løsninger.

Bakgrunnen for samtalen kan være funksjonsvansker, sykdom, alder eller andre forhold. Samtalen kan altså finne sted uavhengig av om arbeidstaker er sykmeldt. Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan ta initiativ til samtalen.

Ved sykmelding som strekker seg over flere uker, er leder og ansatt pålagt å samarbeide om en skriftlig oppfølgingsplan. Da kan dette samtaleverktøyet være et godt utgangspunkt.

Under relatert informasjon finner du lenker til publikasjonen på bokmål og nynorsk (kulørt og svart/hvitt versjon), samt mal for oppfølgingsplan.