Inkluderende arbeidsliv

Partene i IA-avtalen er blitt enige om en ny avtale, som skal gjelde fra 2019-2022.

IA-avtalen skal skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten bidra til å øke sysselsettingen.

De nasjonale målene i IA-avtalen i perioden 2019-2022 er:

  • Sykefravær: Sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.
  • Frafall: Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres.

For å nå målene er det valgt ut to innsatsområder:

  • Forebyggende arbeidsmiljøarbeid
  • Innsats mot lange og/eller hyppige gjentagende sykefravær

Fordeler med å samarbeide med NAV om et mer inkluderende arbeidsliv

NAV Arbeidslivssenter er en samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv (IA), og er et ressurs- og kompetansesenter for virksomheter som ønsker å samarbeide med NAV om et mer inkluderende arbeidsliv.

IA-arbeidet finner sted på arbeidsplassen, der arbeidsgiver og arbeidstaker samarbeider systematisk for å utvikle en mer inkluderende arbeidsplass.