Velg dokumentasjon

Enslig forsørger (ENF)

Søknad om stønad til barnetilsyn - enslig mor eller far i arbeidNAV 15-00.02

Gjelder kun søknad om barnetilsyn for enslig mor eller far som søker om barnetilsyn på grunn av arbeid eller etablering av egen virksomhet.
 
Nedenfor finner du en oversikt over dokumentasjon som du må legge ved søknaden. Det kan være like vedlegg for noen av stønadene til enslig mor eller far. Det vil derfor være nok å sende dokumentasjon sammen med en av søknadene.
 
Du kan kun søke om stønad for inntil tre måneder tilbake før måneden du søker.

Les mer om hva du må legge ved av dokumentasjon. 

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Vedlegg: Kopi av søknad/stevning om separasjon eller skilsmisse, eller dokumentasjon på separasjon eller skilsmisse i utlandet.

vis hele teksten

Hvis du står som separert eller skilt i folkeregisteret trenger du ikke å sende inn dokumentasjon på dette. Dette gjelder også dersom du er separert eller skilt fra en person du ikke har barn med.

 

Vedlegg: Erklæring om samlivsbrudd.

vis hele teksten

Du må legge ved en erklæring om at det er brudd i forholdet, og at dere ikke lenger bor sammen. . Dette er ikke et eget skjema, men kan for eksempel se slik ut. Når erklæringen er signert av begge foreldrene, kan du ta bilde av den og laste den opp som vedlegg til søknaden.

Vedlegg: Bekreftelse på termindato fra lege eller jordmor.

vis hele teksten

Vedlegg: Kopi av avtalen.

vis hele teksten

Vedlegg: Kopi av samværsavtale eller avgjørelse fra domstolene som viser hvor mye samvær den andre forelderen har med barnet/barna.

vis hele teksten

Vedlegg: En redegjørelse for samværet der det forklares hvor mye samvær den andre forelderen har med barnet/barna.

vis hele teksten

Vedlegg: Kopi av vedtak om oppholdstillatelse eller kopi av gyldig oppholdskort, og dokumentasjon på at du kan forsørge deg selv.

vis hele teksten

Vedlegg: NAV benytter opplysninger om arbeid og inntekt fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret og A-meldingen. Det betyr at du som hovedregel ikke trenger å dokumentere stillingsandel eller inntekt. Hvis du er selvstendig næringsdrivende og næringsinntekten er vesentlig endret fra de siste årene, må du dokumentere endringen.

vis hele teksten

Vedlegg: Dokumentasjon fra tilsynsordning/barnepass og utgiftene til dette (barnehage,SFO/aktivitetsskole eller privat tilsyn).

vis hele teksten

Vedlegg: Erklæring fra lege eller psykolog der det må komme fram i hvilken grad barnets tilsyns- og omsorgsbehov påvirker dine arbeidsmuligheter eller hindrer deg i å jobbe.

vis hele teksten

Vedlegg: Dokumentasjon på at barnet trenger vesentlig mer tilsyn enn det som er vanlig for jevnaldrende.

vis hele teksten

Vedlegg: Dokumentasjon som beskriver arbeidsforholdet og eventuell nødvendig reisetid.

vis hele teksten

Vedlegg: Attest fra lege eller lignende der det kommer fram at du har en forbigående sykdom som er til hinder for at du er i yrkesrettet aktivitet.

vis hele teksten