Velg dokumentasjon

Medlemskap (MED)

Forespørsel om bekreftelse på medlemskap i folketrygdenNAV 02-01.01

Hvis trygdemyndighetene i et annet EØS-land eller Sveits trenger en bekreftelse på hvilken periode du har vært eller er medlem i folketrygden, skal du fylle ut dette skjemaet.

NAV benytter som hovedregel opplysningene som er registrert om deg i Aa-registeret og folkeregisteret.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Vedlegg: Generell fullmakt - NAV 95-15.36

vis hele teksten

Vedlegg: kopi av arbeidskontrakt og/eller bekreftelse fra arbeidsgiver

vis hele teksten

Vedlegg: kopi av registreringsbevis eller oppholdskort

vis hele teksten