Velg dokumentasjon

Foreldre- og svangerskapspenger (FOR)

Inntektsopplysninger for selvstendig næringsdrivende og/eller frilansere som skal ha foreldrepenger eller svangerskapspengerNAV 14-35.01

Dette skjemaet skal du fylle ut når du skal søke om foreldrepenger eller svangerskapspenger fra NAV og ikke velger elektronisk innsending.

Hvis du i løpet av de siste fire årene har startet næringsvirksomhet eller fått en varig endring av arbeidssituasjonen/virksomheten, må du dokumentere dette. Kryss av nedenfor for det alternativet som gjelder for deg.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Næringsoppgave for foregående år

vis hele teksten

Hvis du i løpet av de siste fire årene har startet næringsvirksomhet eller fått en varig endring av arbeidssituasjonen/virksomheten, må du dokumentere dette.

Dokumentasjon kan være næringsoppgave for foregående år, personinntektsskjema for foregående år, resultatregnskap for foregående år (for deg som ikke har næringsoppgave eller personinntektsskjema), resultatregnskap hittil i år.eller dokumentasjon på innbetalt forskuddsskatt hittil i år.

 

Personinntektsskjema for foregående år

vis hele teksten

Hvis du i løpet av de siste fire årene har startet næringsvirksomhet eller fått en varig endring av arbeidssituasjonen/virksomheten, må du dokumentere dette.

Dokumentasjon kan være næringsoppgave for foregående år, personinntektsskjema for foregående år, resultatregnskap for foregående år (for deg som ikke har næringsoppgave eller personinntektsskjema), resultatregnskap hittil i år.eller dokumentasjon på innbetalt forskuddsskatt hittil i år.

Resultatregnskap for foregående år

vis hele teksten

Hvis du i løpet av de siste fire årene har startet næringsvirksomhet eller fått en varig endring av arbeidssituasjonen/virksomheten, må du dokumentere dette.

Dokumentasjon kan være næringsoppgave for foregående år, personinntektsskjema for foregående år, resultatregnskap for foregående år (for deg som ikke har næringsoppgave eller personinntektsskjema), resultatregnskap hittil i år.eller dokumentasjon på innbetalt forskuddsskatt hittil i år.

Resultatregnskap hittil i år

vis hele teksten

Hvis du i løpet av de siste fire årene har startet næringsvirksomhet eller fått en varig endring av arbeidssituasjonen/virksomheten, må du dokumentere dette.

Dokumentasjon kan være næringsoppgave for foregående år, personinntektsskjema for foregående år, resultatregnskap for foregående år (for deg som ikke har næringsoppgave eller personinntektsskjema), resultatregnskap hittil i år.eller dokumentasjon på innbetalt forskuddsskatt hittil i år.

Vedlegg: Lønnsslipper for siste 6 måneder

vis hele teksten

Hvis du er frilanser og søker om foreldrepenger, må du dokumentere at du jevnlig har hatt oppdrag utenfor tjeneste. Vi ber deg sende oss dokumentasjon på hvem du utførte oppdrag for siste seks måneder før fødselspermisjonen.

Når NAV regner ut hva frilansere skal ha i foreldrepenger, er hovedregelen at vi ser på gjennomsnittet av de tre siste årene med ferdiglignet arbeidstakerinntekt.

Hvis du har startet frilansvirksomhet siste fire år, må du dokumentere hva du har hatt i arbeidstakerinntekt i perioden etter siste ferdiglignet år og frem til du begynte i fødselspermisjon. Det samme gjelder hvis det har skjedd endringer i arbeidstakerinntekten din som avviker fra hovedregelen.

Vedlegg: Lønns- og trekkoppgave for foregående år

vis hele teksten

Hvis du er frilanser og søker om foreldrepenger, må du dokumentere at du jevnlig har hatt oppdrag utenfor tjeneste. Vi ber deg sende oss dokumentasjon på hvem du utførte oppdrag for siste seks måneder før fødselspermisjonen.

Når NAV regner ut hva frilansere skal ha i foreldrepenger, er hovedregelen at vi ser på gjennomsnittet av de tre siste årene med ferdiglignet arbeidstakerinntekt.

Hvis du har startet frilansvirksomhet siste fire år, må du dokumentere hva du har hatt i arbeidstakerinntekt i perioden etter siste ferdiglignet år og frem til du begynte i fødselspermisjon. Det samme gjelder hvis det har skjedd endringer i arbeidstakerinntekten din som avviker fra hovedregelen.

Vedlegg: Oppdragskontrakter for siste seks måneder

vis hele teksten

Hvis du er frilanser og søker om foreldrepenger, må du dokumentere at du jevnlig har hatt oppdrag utenfor tjeneste. Vi ber deg sende oss dokumentasjon på hvem du utførte oppdrag for siste seks måneder før fødselspermisjonen.

Når NAV regner ut hva frilansere skal ha i foreldrepenger, er hovedregelen at vi ser på gjennomsnittet av de tre siste årene med ferdiglignet arbeidstakerinntekt.

Hvis du har startet frilansvirksomhet siste fire år, må du dokumentere hva du har hatt i arbeidstakerinntekt i perioden etter siste ferdiglignet år og frem til du begynte i fødselspermisjon. Det samme gjelder hvis det har skjedd endringer i arbeidstakerinntekten din som avviker fra hovedregelen.