Velg dokumentasjon

Sykepenger (SYK)

Søknad om å beholde sykepenger under opphold i utlandetNAV 08-09.07

Send søknaden digitalt i stedet – det er mye enklere.

Denne søknaden bruker du hvis du ønsker å reise ut av EU/EØS mens du er sykmeldt og du samtidig ønsker å beholde sykepengene. Du må sende søknaden før du reiser.

Skal du avvikle lovbestemt ferie, skal du ikke søke. I stedet krysser du av for ferie i søknaden om sykepenger som sendes etter at sykmeldingsperioden er over.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader