Velg dokumentasjon

Hjelpemidler (HJE)

Søknad om stønad til arbeids- og utdanningsreiserNAV 10-00.42

Hvis du har varige forflytningsvansker og ikke kan reise til og fra arbeids- eller utdanningssted med offentlige kommunikasjonsmidler, kan du søke om stønad til arbeids- og utdanningsreiser. Ordningen innebærer at du kan få transport med drosje til og fra arbeid eller skole. Les mer om arbeids- og utdanningsreiser.

Mottar du arbeidsavklaringspenger eller tiltakspenger og deltar i arbeidsrettet tiltak skal du benytte skjema for tilleggsstønader.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

 

Vedlegg: Dokumentasjon av arbeid eller utdanning

vis hele teksten