Velg dokumentasjon

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Søknad om arbeidsavklaringspenger under etablering av egen virksomhet (oppstartfase)NAV 11-13.09

Dersom du allerede mottar arbeidsavklaringspenger, kan du søke om å beholde disse under etablering av egen virksomhet i en oppstartsfase inntil 3 måneder. Du må søke før bedriften har startet opp (må være ny virksomhet).

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Vedlegg: Kopi av vedtak.

vis hele teksten

Søknaden gjelder:

  • oppstartingsfase etter forutgående utviklingsfase (inntil tre måneder)

eller

  • oppstartingsfase uten forutgående utviklingsfase (inntil tre måneder)

Vedlegg: NAV 04-06.10

vis hele teksten

Dokumentasjon av næringsfaglig vurdering av dine etableringsplaner.

Næringsfaglig vurdering av etableringsplaner - NAV 04-06.10