Velg dokumentasjon

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Søknad om arbeidsavklaringspenger under etablering av egen virksomhet (utviklingsfase)NAV 11-13.08

Dersom du allerede mottar arbeidsavklaringspenger, kan du søke om å beholde disse under etablering av egen virksomhet i en utviklingsfase inntil 6 måneder. Du må søke før utviklingsfasen starter (må være ny virksomhet).

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Vedlegg: Kopi av søknad om etablererstipend

vis hele teksten

Søknaden gjelder utviklingsfasen (inntil 6 mnd)

Vedlegg: Kopi av resultatet av undersøkelsen

vis hele teksten

Dokumentasjon på gjennomført markedsundersøkelse.

Vedlegg: NAV 04-06.10

vis hele teksten

Dokumentasjon av næringsfaglig vurdering av dine etableringsplaner.

Næringsfaglig vurdering av etableringsplaner - NAV 04-06.10