Velg dokumentasjon

Pensjon (PEN)

Skjema for tilbakemelding til NAV om inntekt som skal holdes utenfor etteroppgjøret for avtalefestet pensjon (AFP)NAV 62-03.01

Dette skjemaet bruker du for å gi opplysninger til NAV om inntekt du mener skal holdes utenfor etteroppgjøret. Det vil si inntekt som er opptjent før første uttak av AFP, eller etter opphør av AFP.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader