Velg dokumentasjon

Medlemskap (MED)

Søknad om A1 - Avklaring av trygdetilhørighet når du arbeider eller driver selvstendig næringsvirksomhet innen EØS/SveitsNAV 02-08.07

Dette skjemaet bruker du for å søke om bekreftelse på at du er omfattet av norsk trygdelovgivning hvis du:

• skal arbeide midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits, for eksempel fordi du er utsendt arbeidstaker eller praktikant. Er du utsendt arbeidstaker, må vi også ha skjema NAV 02-08.08, «Skjema for arbeidsgiver som sender en arbeidstaker på midlertidig oppdrag til et annet EØS-land eller Sveits».
• bor i Norge og regelmessig veksler mellom å arbeide i to eller flere land i EØS-området.
• bor i et annet EØS-land eller Sveits, og arbeider kun i Norge.

Skal du sende inn søknad på vegne av en annen person, må søknaden sendes i posten, sammen med en førsteside med fødselsnummeret til den personen søknaden gjelder. Når du logger deg inn på Ditt NAV, kommer du inn på din personlige side på nav.no. Herfra kan du kun sende inn søknader som gjelder deg personlig, siden dokumenter sendt via Ditt NAV får din signatur og blir arkivert på deg i våre systemer. 

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Vedlegg: Generell fullmakt - NAV 95-15.36

vis hele teksten

Dokumentasjon på at en annen person har fullmakt i saken din.

Generell fullmakt - NAV 95-15.36

Vedlegg: NAV-skjema 02-08.08

vis hele teksten

Arbeidsgiveren din må fylle ut og signere skjema NAV 02-08.08. Legg ved ferdig utfylt skjema sammen med søknaden din. Vi kan ikke behandle søknaden din før vi har mottatt dette. 

Du behøver ikke å sende inn arbeidsgiverskjema hvis du regelmessig veksler mellom å arbeide i Norge og ett eller flere andre land.

Skjema for arbeidsgiver som sender en arbeidstaker på midlertidig oppdrag i EØS/Sveits - NAV 02-08.08

Vedlegg: Annen dokumentasjon

vis hele teksten

Opplysninger om arbeid eller næringsvirksomhet som etterspørres i søknadsskjemaet.