Velg dokumentasjon

Sykepenger (SYK)

Inntektsopplysninger for selvstendig næringsdrivende og/eller frilansere som skal ha sykepengerNAV 08-35.01

Dette skjemaet skal du fylle ut når du skal søke om sykepenger fra NAV.

Hvis du i løpet av de siste fire årene har startet næringsvirksomhet eller fått en varig endring av arbeidssituasjonen/virksomheten, må du dokumentere dette. Du krysser av for det av de fire alternativene nedenfor du bruker som dokumentasjon.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Vedlegg: Krav om sykepenger (del D).Hvis du har søkt eller du skal søke om sykepenger digitalt trenger du ikke å legge ved denne. Klikk nedoverpil for mer informasjon.

vis hele teksten

NAV kan ikke behandle sykepengesaken før det er søkt om sykepenger (enten digitalt eller på papir) og det er sendt inn inntektsopplysninger.

Næringsoppgave for foregående år

vis hele teksten

Hvis du i løpet av de siste fire årene har startet næringsvirksomhet eller fått en varig endring av arbeidssituasjonen/virksomheten, må du dokumentere dette.

Dokumentasjon kan være næringsoppgave for foregående år, personinntektsskjema for foregående år, resultatregnskap for foregående år (for deg som ikke har næringsoppgave eller personinntektsskjema) eller resultatregnskap hittil i år.

 

Personinntektsskjema for foregående år

vis hele teksten

Hvis du i løpet av de siste fire årene har startet næringsvirksomhet eller fått en varig endring av arbeidssituasjonen/virksomheten, må du dokumentere dette.

Dokumentasjon kan være næringsoppgave for foregående år, personinntektsskjema for foregående år, resultatregnskap for foregående år (for deg som ikke har næringsoppgave eller personinntektsskjema) eller resultatregnskap hittil i år.

Resultatregnskap for foregående år

vis hele teksten

Hvis du i løpet av de siste fire årene har startet næringsvirksomhet eller fått en varig endring av arbeidssituasjonen/virksomheten, må du dokumentere dette.

Dokumentasjon kan være næringsoppgave for foregående år, personinntektsskjema for foregående år, resultatregnskap for foregående år (for deg som ikke har næringsoppgave eller personinntektsskjema) eller resultatregnskap hittil i år.

Resultatregnskap hittil i år

vis hele teksten

Hvis du i løpet av de siste fire årene har startet næringsvirksomhet eller fått en varig endring av arbeidssituasjonen/virksomheten, må du dokumentere dette.

Dokumentasjon kan være næringsoppgave for foregående år, personinntektsskjema for foregående år, resultatregnskap for foregående år (for deg som ikke har næringsoppgave eller personinntektsskjema) eller resultatregnskap hittil i år.

Vedlegg: Lønnsslipper for siste 6 måneder

vis hele teksten

Hvis du er frilanser og søker om sykepenger må du dokumentere at du jevnlig har hatt oppdrag utenfor tjeneste. Vi ber deg sende oss dokumentasjon på hvem du utførte oppdrag for siste seks måneder før du ble sykmeldt.

Når NAV regner ut hva frilansere skal ha i sykepenger, er hovedregelen at ser vi på gjennomsnittet av de tre siste årene med ferdiglignet arbeidstakerinntekt.

Hvis du har startet frilansvirksomhet siste fire år, må du dokumentere hva du har hatt i arbeidstakerinntekt i perioden etter siste ferdiglignet år og frem til du ble sykmeldt. Det samme gjelder hvis det har skjedd endringer i arbeidstakerinntekten din som avviker fra hovedregelen.

Vedlegg: Lønns- og trekkoppgave for foregående år

vis hele teksten

Hvis du er frilanser og søker om sykepenger må du dokumentere at du jevnlig har hatt oppdrag utenfor tjeneste. Vi ber deg sende oss dokumentasjon på hvem du utførte oppdrag for siste seks måneder før du ble sykmeldt.

Når NAV regner ut hva frilansere skal ha i sykepenger, er hovedregelen at ser vi på gjennomsnittet av de tre siste årene med ferdiglignet arbeidstakerinntekt.

Hvis du har startet frilansvirksomhet siste fire år, må du dokumentere hva du har hatt i arbeidstakerinntekt i perioden etter siste ferdiglignet år og frem til du ble sykmeldt. Det samme gjelder hvis det har skjedd endringer i arbeidstakerinntekten din som avviker fra hovedregelen.

Vedlegg: Oppdragskontrakter for siste seks måneder

vis hele teksten

Hvis du er frilanser og søker om sykepenger må du dokumentere at du jevnlig har hatt oppdrag utenfor tjeneste. Vi ber deg sende oss dokumentasjon på hvem du utførte oppdrag for siste seks måneder før du ble sykmeldt.

Når NAV regner ut hva frilansere skal ha i sykepenger, er hovedregelen at ser vi på gjennomsnittet av de tre siste årene med ferdiglignet arbeidstakerinntekt.

Hvis du har startet frilansvirksomhet siste fire år, må du dokumentere hva du har hatt i arbeidstakerinntekt i perioden etter siste ferdiglignet år og frem til du ble sykmeldt. Det samme gjelder hvis det har skjedd endringer i arbeidstakerinntekten din som avviker fra hovedregelen.