Velg dokumentasjon

Omsorgs-, pleie- og opplæringspenger (OMS)

Søknad om opplæringspengerNAV 09-11.08

Hvis du skal søke om opplæringspenger, skal helseinstitusjonen eller det kompetansesenteret som er ansvarlig for opplæringen fylle ut og signere legeerklæringen på søknadsskjemaet NAV 09-11.08. Skjemaet må også fylles ut og signeres av søkeren(e), og sendes til NAV.

Hvis du er arbeidstaker, skal arbeidsgiver sende opplysninger om inntekten din til NAV.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Vedlegg: Dokumentasjon av arbeidsforhold og inntekt

vis hele teksten

Vedlegg: Dokumentasjon av inntekt

vis hele teksten

Hvis du i løpet av de siste fire årene har startet næringsvirksomhet eller fått en varig endring av arbeidssituasjonen/virksomheten, må du dokumentere dette. Bruk skjema NAV 09-35.01.

Hvis du er jordbruker, må du også legge ved RF-skjema 1224 fra skatteetaten som viser hvor mye av næringsinntekten som utgjør jordbruksinntekten.

Vedlegg: Eventuell tilleggsinformasjon til legeerklæringen i skjemaet.

vis hele teksten

Bruk dette vedlegget hvis du har tilleggsinformasjon fra lege, behandler eller behandlingsinstitusjon.

Vedlegg: Annen dokumentasjon

vis hele teksten

Tilleggsopplysninger du mener er relevante for søknaden din.