Velg dokumentasjon

Omsorgs-, pleie- og opplæringspenger (OMS)

Søknad om pleiepenger – sykt barnNAV 09-11.05

Sjekk om du kan søke digitalt her. Kan du ikke søke digitalt, velger du papirskjema.

Hvis du skal søke om pleiepenger for sykt barn skal sykehuslegen/ lege i spesialisthelsetjenesten som har ansvaret for behandlingen av barnet fylle ut og signere legeerklæringen på søknadsskjemaenet NAV 09-11.05.

Les mer om pleiepenger for pleie av sykt barn.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Vedlegg: Dokumentasjon av arbeidsforhold og inntekt

vis hele teksten

Arbeidsgiver skal sende inntektsopplysningene dine digitalt.

Det er bare hvis du hadde din første fraværsdag i 2018, at arbeidsgiver kan bruke papirskjemaet «Inntektsopplysninger for arbeidstaker som skal ha sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleie-/opplæringspenger og omsorgspenger» - NAV 08-30.01.

Inntektsopplysninger for arbeidstaker som skal ha sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleie-/opplæringspenger og omsorgspenger - NAV 08-30.01

Vedlegg: Dokumentasjon av inntekt

vis hele teksten

Hvis du i løpet av de siste fire årene har startet næringsvirksomhet eller fått en varig endring av arbeidssituasjonen/virksomheten, må du dokumentere dette. Bruk skjema NAV 09-35.01.

Hvis du er jordbruker, må du også legge ved RF-skjema 1224 fra skatteetaten som viser hvor mye av næringsinntekten som utgjør jordbruksinntekten.

Vedlegg: Eventuell tilleggsinformasjon til legeerklæringen i skjemaet.

vis hele teksten

Bruk dette vedlegget hvis du har tilleggsinformasjon fra lege, behandler eller behandlingsinstitusjon.

Vedlegg: Dokumentasjon av tilsyn

vis hele teksten

Hvis andre enn foreldrene har tilsyn med barnet, skal pleiepenger graderes ut fra hvor mye tilsyn barnet har. Pleiepenger kan graderes ned til 20 prosent.

Vedlegg: Annen dokumentasjon

vis hele teksten

Tilleggsopplysninger du mener er relevante for søknaden din.