Velg dokumentasjon

Bidrag (BID)

Svar på forhåndsvarsel i sak om underholdsbidrag (bidragspliktig)NAV 54-00.07

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Vedlegg: Dokumentasjon av inntekt.

vis hele teksten

NAV bruker inntekten din som ett av flere momenter til å fastsette hvor stort bidraget du skal være. NAV har tilgang til lønnsinntekten din gjennom A-ordningen. Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller har kapitalinntekter og disse er vesentlig endret fra siste ligning, må du dokumentere endringen. Hvis du har annen inntekt, må du legge ved dokumentasjon på disse inntektene (for eksempel forsikringer som ikke NAV utbetaler).

Vedlegg: Dokumentasjon av sosialhjelp

vis hele teksten

Du skal du legge ved en bekreftelse som viser at du får sosialhjelp. Sosialhjelp regnes ikke som inntekt, og bekreftelsen er et bevis på at du ikke tjener penger.

Vedlegg: Avgjørelse eller avtale om samvær

vis hele teksten

Du skal legge ved kopi av den private samværsavtalen eller den offentlige avgjørelsen som viser hvor mye samvær den andre forelderen har med barnet.

Hvis du og den andre forelderen har muntlig samværsavtale, må du dokumentere avtalen og omfanget av samværet. Det gjør du i et eget felt i tilleggsblanketten til selve søknadsskjemaet. 

Vedlegg: Skriftlig avtale eller domsavgjørelse som viser at barnet deler bosted mellom foreldrene.

vis hele teksten

Barnet har delt bosted når foreldrene har inngått avtale om det eller en domstol har fastsatt at barnet skal dele bosted mellom foreldrene.

Vedlegg: Vedtak eller avtale om bidrag

vis hele teksten

Hvis bidraget er fastsatt i et annet land, skal du også legge ved dokumentasjon som viser det.

Vedlegg: Kopi av asylsøknaden eller bekreftelse på at du har fått asyl i Norge

vis hele teksten

Hvis du har søkt om asyl i Norge, men ennå ikke har fått svar, skal du legge ved en kopi av asylsøknaden din.

Hvis du har fått innvilget asyl, skal du legge ved en bekreftelse på at du har fått asyl i Norge.  Bekreftelsen skal vise fra hvilken dato du har fått asyl.

Vedlegg: Dokumentasjon av betalt bidrag

vis hele teksten

Hvis du har betalt bidrag, kan du bekrefte det ved enten å legge ved kopi av kvitteringer eller en bekreftelse fra den som har fått bidraget. På dokumentasjonen må det stå at innbetalingen gjelder barnebidrag og hvilket eller hvilke barn bidraget er til, samt beløp og dato for siste betaling.