Velg dokumentasjon

Hjelpemidler (HJE)

Hjelp til vurdering og utprøvingNAV 10-07.20

Dette skjemaet bruker du hvis du er fagperson og trenger hjelp til vurdering og utprøving. Hvis du vet hva du vil søke om, benytter du i stedet skjema NAV 10-07.03.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Vedlegg: Beskrivelse fra fagperson

vis hele teksten

Knyttes opp mot aktuelt behov. Kan for eksempel være en funksjonsbeskrivelse fra ergoterapeut, en sakkyndig vurdering fra PP-tjeneste eller legeerklæring. Fylles direkte inn i skjemaet, eller legges ved som eget dokument.

Vedlegg: Tilleggsskjema for hjelpemiddel på bad (T01)

vis hele teksten

Vedlegg: Tilleggsskjema for omgivelseskontroll (T02)

vis hele teksten

Du må beskrive hvorfor enkle hjelpemidler (som for eksempel en tilpasset fjernkontroll) ikke kan dekke behovet.

T02 Omgivelseskontroll - NAV 10-07.68

Vedlegg: Tilleggsskjema for hev- og senkbar kjøkkenløsning (T03)

vis hele teksten

Det må begrunnes hvorfor montering av benker og skap i fast høyde ikke løser problemet. Og hvorfor enklere tilrettelegging som f.eks. arbeidsstol med elektrisk løft ikke kan benyttes.

T03 Hev- og senkbar kjøkkenløsning - NAV 10-07.71

Vedlegg: Tilleggsskjema for manuell rullestol (T04)

vis hele teksten

Vedlegg: Tilleggsskjema for elektrisk rullestol (T05)

vis hele teksten

Brukes også dersom den elektriske rullestolen skal styres manuelt (scooter).

T05 Elektrisk rullestol - NAV 10-07.66

Vedlegg: Tilleggsskjema for stol med oppreisingsfunksjon (T06)

vis hele teksten

Det må begrunnes hvorfor enklere hjelpemidler som stolforhøyere, puter eller andre lenestoler, ikke fungerer. Søker du om en kjøkken- eller arbeidsstol som hever og senker, trenger du ikke bruke dette skjemaet. Da krysser du ikke av på dette punktet.

T06 Stol med oppreisingsfunksjon - NAV 10-07.67

Vedlegg: Tilleggsskjema for hørselshjelpemiddel (T07)

vis hele teksten

Vedlegg: Tilleggsskjema for kommunikasjonshjelpemiddel (T08)

vis hele teksten

Vedlegg: Tilleggsskjema for tilrettelegging av adkomst til og i bolig (T09)

vis hele teksten

Vedlegg: Tilleggsskjema for stasjonær personløfter (T10)

vis hele teksten

Vedlegg: Tilleggsskjema for hjelpemiddel til trening, stimulering og aktivisering (T11)

vis hele teksten

Det gjelder trening og stimulering i hjemmet, ikke i skole eller barnehage.

T11 Hjelpemiddel til trening, stimulering og aktivisering - NAV 10-07.74

Vedlegg: Tilleggsskjema for hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet (T12)

vis hele teksten

Er søker i arbeid, legger du ved individuell oppfølgingsplan for arbeidstaker. Mottar søker arbeidsavklaringspenger, legger du ved handlingsplan. Er søker selvstendig næringsdrivende, legger du ved ligningsutskrift for de tre siste årene. Gjelder det landbruk eller fiske, legger du ved landbruksfaglig eller fiskerifaglig vurdering.

T12 Hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet - NAV 10-07.73

Vedlegg: Tilleggsskjema for kognitivt hjelpemiddel (T13)

vis hele teksten

Vedlegg: Arbeidslogg for utprøving av Innowalk (T14)

vis hele teksten

Hjelpemidlet lånes ut til utprøving i en kort periode i tett samarbeid mellom habiliteringstjenesten, kommunal oppfølgingsperson og hjelpemiddelsentralen. I utprøvingsperioden fyller du ut en arbeidslogg i skjemaet. Det danner grunnlag for videre utlån av hjelpemidlet. Du må samtidig fylle ut tilleggsskjema for trening, stimulering og aktivisering.

T14 Arbeidslogg for utprøving av Innowalk - NAV 10-07.75

Vedlegg: Tilleggsskjema for synshjelpemiddel (T15)

vis hele teksten