Velg dokumentasjon

Hjelpemidler (HJE)

Søknad om tolkNAV 10-07.06

Les mer om tolk for døve, døvblinde og hørselshemmede.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Vedlegg: Beskrivelse fra fagperson

vis hele teksten

Knyttes opp mot aktuelt behov. Kan for eksempel være en funksjonsbeskrivelse fra ergoterapeut, en sakkyndig vurdering fra PP-tjeneste eller legeerklæring. Fylles direkte inn i skjemaet, eller legges ved som eget dokument.

Vedlegg: Vedlegg som ikke kan skannes. Sendes rett til hjelpemiddelsentralen der du bor

vis hele teksten

Dette er for eksempel ark større enn A3 størrelse, vedlegg av papp eller annet tykt papir, fotografi, røntgenbilde, en ting og lignende.

Hvis vedlegget ikke kan skannes må søknaden sendes til hjelpemiddelsentralen i fylket der du bor.