Velg dokumentasjon

Barnetrygd (BAR)

Søknad om barnetrygd ordinærNAV 33-00.07

Ordinær barnetrygd gis som hovedregel automatisk når barnet blir født i Norge. Mottar du ikke barnetrygd, bruker du dette skjemaet for å søke om det.

Viktig informasjon om dine rettigheter og plikter

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Søk Digitalt

Vedlegg: Avtale om delt bosted

vis hele teksten

Begge foreldrene må søke.

Avtalen må være underskrevet av begge foreldrene. Det må fremgå fra hvilket tidspunkt avtalen gjelder fra.

Utbetalingen blir delt i to like deler, uavhengig av hvor barnet oppholder seg mest.

Vedlegg: Bekreftelse på oppholdstillatelse

vis hele teksten

Dersom du eller barnet ikke er norsk eller nordisk statsborger, må du dokumentere at dere har oppholdstillatelse i Norge.

Vedlegg: Arbeidsavtale, fødselsattest, id-papirer og tilleggsblankett til søknad om barnetrygd

vis hele teksten

Les mer om barnetrygd etter EØS-reglene / nordisk konvensjon

Fødselsattest for barna det søkes for, hvis barna ikke er folkeregistrert i Norge. Kopi av pass/id-papirer trengs for å fastslå fødsels-/D-nummer.

Tilleggsblankett:

Tilleggsskjema ved krav om utbetaling av barnetrygd og/eller kontantstøtte på grunnlag av regler om eksport etter EØS-avtalen - NAV 34-00.15

Vedlegg: Fødselsattest for barnet

vis hele teksten

Du må vedlegge kopi av fødselsattest for barnet.

Vedlegg: Bekreftelse fra UDI

vis hele teksten

Bekreftelse fra UDI på at dere har status som asylsøkere.

Vedlegg: Dokumentasjon på fosterforholdet

vis hele teksten

Fosterforholdet må ha en viss fasthet og varighet, og må dokumenteres.

Vedlegg: Dokumentasjon som viser at barnet er plassert i barnevernsinstitusjon

vis hele teksten

Institusjonen må søke om barnetrygd for barnet i den kommunen institusjonen ligger.

Oppholdet i institusjonen må ha en viss fasthet og varighet.

Vedlegg: Dokumentasjon som viser når omsorgen ble overtatt

vis hele teksten

Dokumentasjon som viser når omsorgen ble overtatt.

Vedlegg: Dokumentasjon på fengselsoppholdet

vis hele teksten

Dokumentasjon på fengselsopphold (dom eller bekreftelse på varetektsfengsling i minst seks måneder).

Vedlegg: Dokumentasjon som tilsier at vedkommende er forsvunnet

vis hele teksten

Dokumentasjon som viser at vedkommende har vært forsvunnet i minst seks måneder.