Velg dokumentasjon

Barnetrygd (BAR)

Krav om utvidet barnetrygd NAV 33-00.09

Dersom du er enslig forsørger, kan du søke om utvidet barnetrygd. Skal du ha utvidet barnetrygd, må du alltid fylle ut søknadsskjema.

Viktig informasjon om dine rettigheter og plikter

Vedlegg: Skilsmisse- eller separasjonsbevilling

vis hele teksten

Skilsmisse- eller separasjonsbevillingen må bekrefte at dere er separert, og når det skjedde. Skal sendes kun dersom sivilstatus ikke er registrert hos NAV.

Dere må faktisk ha flyttet fra hverandre.

Vedlegg: Erklæring om samlivsbrudd (faktisk separasjon)

vis hele teksten

Gjelder hvis det ikke er tatt ut separasjonsbevilling.

Dere må faktisk ha flyttet fra hverandre.

Vedlegg: Meklingsattest

vis hele teksten

Dere må faktisk ha flyttet fra hverandre.

Vedlegg: Erklæring om samlivsbrudd

vis hele teksten

Dere må faktisk ha flyttet fra hverandre.

Vedlegg: Avtale om delt bosted

vis hele teksten

Begge foreldrene må søke.

Avtalen må være underskrevet av begge foreldrene. Det må fremgå fra hvilket tidspunkt avtalen gjelder fra.

Utbetalingen blir delt i to like deler, uavhengig av hvor barnet oppholder seg mest.

Vedlegg: Bekreftelse på oppholdstillatelse

vis hele teksten

Dersom du eller barnet ikke er norsk eller nordisk statsborger, må du dokumentere at dere har oppholdstillatelse.

Vedlegg: Arbeidsavtale, fødselsattest og tilleggsblankett til søknad om barnetrygd

vis hele teksten

Les mer om barnetrygd etter EØS-reglene/nordisk konvensjon

Fødselsattest for barna det søkes for, hvis barna ikke er folkeregistrert i Norge.

Tilleggsblankett: 

SUPPLEMENTARY FORM FOR CLAIMING PAYMENT OF CHILD BENEFIT AND/OR CASH-FOR-CARE BENEFIT BASED ON EXPORT RULES UNDER THE EEA AGREEMENT - NAV 34-00.15

Vedlegg: Fødselsattest for barnet

vis hele teksten

Du må vedlegge fødselsattest for barnet.

Vedlegg: Bekreftelse fra UDI

vis hele teksten

Bekreftelse fra UDI på at dere har status som asylsøkere.

Vedlegg: Dokumentasjon på fosterforholdet

vis hele teksten

Fosterforholdet må ha en viss fasthet og varighet.

Vedlegg: Dokumentasjon som viser at barnet er plassert i barnevernsinstitusjon

vis hele teksten

Institusjonen må søke om barnetrygd for barnet i den kommunen institusjonen ligger.

Oppholdet i institusjonen må ha en viss fasthet og varighet.

Vedlegg: Dokumentasjon som viser når omsorgen ble overtatt

vis hele teksten

Dokumentasjon som viser når omsorgen ble overtatt.

Vedlegg: Dokumentasjon på fengselsoppholdet

vis hele teksten

Dokumentasjon på fengselsopphold (dom eller bekreftelse på varetektsfengsling i minst seks måneder).

Vedlegg: Dokumentasjon som tilsier at vedkommende er forsvunnet

vis hele teksten

Dokumentasjon som viser at vedkommende har vært forsvunnet i minst seks måneder.