Velg dokumentasjon

Barnetrygd (BAR)

Søknad om utvidet barnetrygdNAV 33-00.09

Dersom du er enslig mor eller far, kan du søke om utvidet barnetrygd. Skal du ha utvidet barnetrygd, må du alltid fylle ut søknadsskjema.

Viktig informasjon om dine rettigheter og plikter

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Vedlegg: Skilsmisse- eller separasjonsbevilling

vis hele teksten

Skilsmisse- eller separasjonsbevillingen må bekrefte at dere er separert, og når det skjedde. Skal sendes kun dersom sivilstatus ikke er registrert hos NAV.

Dere må faktisk ha flyttet fra hverandre.

Vedlegg: Erklæring om samlivsbrudd (faktisk separasjon)

vis hele teksten

Gjelder hvis det ikke er tatt ut separasjonsbevilling.

Dere må faktisk ha flyttet fra hverandre.

vis hele teksten

Vedlegg: Meklingsattest

vis hele teksten

Dere må faktisk ha flyttet fra hverandre.

Vedlegg: Erklæring om samlivsbrudd

vis hele teksten

Dere må faktisk ha flyttet fra hverandre.

Vedlegg: Avtale om delt bosted

vis hele teksten

Begge foreldrene må søke.

Avtalen må være underskrevet av begge foreldrene. Det må fremgå fra hvilket tidspunkt avtalen gjelder fra.

Utbetalingen blir delt i to like deler, uavhengig av hvor barnet oppholder seg mest.

Vedlegg: Bekreftelse på oppholdstillatelse

vis hele teksten

Dersom du eller barnet ikke er norsk eller nordisk statsborger, må du dokumentere at dere har oppholdstillatelse.

Vedlegg: Arbeidsavtale, fødselsattest og tilleggsblankett til søknad om barnetrygd

vis hele teksten

Les mer om barnetrygd etter EØS-reglene/nordisk konvensjon

Fødselsattest for barna det søkes for, hvis barna ikke er folkeregistrert i Norge.

Tilleggsblankett: 

SUPPLEMENTARY FORM FOR CLAIMING PAYMENT OF CHILD BENEFIT AND/OR CASH-FOR-CARE BENEFIT BASED ON EXPORT RULES UNDER THE EEA AGREEMENT - NAV 34-00.15

Vedlegg: Fødselsattest for barnet

vis hele teksten

Du må vedlegge fødselsattest for barnet.

Vedlegg: Bekreftelse fra UDI

vis hele teksten

Bekreftelse fra UDI på at dere har status som asylsøkere.

Vedlegg: Dokumentasjon på fosterforholdet

vis hele teksten

Fosterforholdet må ha en viss fasthet og varighet.

Vedlegg: Dokumentasjon som viser at barnet er plassert i barnevernsinstitusjon

vis hele teksten

Institusjonen må søke om barnetrygd for barnet i den kommunen institusjonen ligger.

Oppholdet i institusjonen må ha en viss fasthet og varighet.

Vedlegg: Dokumentasjon som viser når omsorgen ble overtatt

vis hele teksten

Dokumentasjon som viser når omsorgen ble overtatt.

Vedlegg: Dokumentasjon på fengselsoppholdet

vis hele teksten

Dokumentasjon på fengselsopphold (dom eller bekreftelse på varetektsfengsling i minst seks måneder).

Vedlegg: Dokumentasjon som tilsier at vedkommende er forsvunnet

vis hele teksten

Dokumentasjon som viser at vedkommende har vært forsvunnet i minst seks måneder.