Velg dokumentasjon

Hjelpemidler (HJE)

Søknad om stønad til grunnmønster og søm etter grunnmønsterNAV 10-07.55

Dette skjemaet bruker du når du skal søke om stønad til grunnmønster eller refusjon av utgifter du har hatt til søm av klær etter grunnmønster. 

Vedlegg: Legeerklæring eller uttalelse fra ergoterapeut/fysioterapeut

vis hele teksten

NAV kan be om legeerklæring og/eller uttalelse fra ergoterapeut/fysioterapeut dersom det anses nødvendig for å vurdere søknaden.

Dersom du ikke har levert dette tidligere, bør du legge dette ved søknaden.

Vedlegg: Spesifisert kvittering

vis hele teksten