Velg dokumentasjon

Hjelpemidler (HJE)

Søknad om stønad til grunnmønster og søm etter grunnmønsterNAV 10-07.55

Dette skjemaet bruker du når du skal søke om stønad til grunnmønster eller refusjon av utgifter du har hatt til søm av klær etter grunnmønster. 

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Vedlegg: Legeerklæring eller uttalelse fra ergoterapeut/fysioterapeut

vis hele teksten

NAV kan be om legeerklæring og/eller uttalelse fra ergoterapeut/fysioterapeut dersom det anses nødvendig for å vurdere søknaden.

Dersom du ikke har levert dette tidligere, bør du legge dette ved søknaden.

Vedlegg: Spesifisert kvittering

vis hele teksten