Velg dokumentasjon

Hjelpemidler (HJE)

Søknad om førerhundNAV 10-07.50

Les om førerhund

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Klikk nedoverpilen for mer informasjon

vis hele teksten

Du må innhente en uttalelse fra øyelege som legges ved søknaden. Uttalelsen skal inneholde opplysninger om

  • øyediagnose (gjerne med prognose)
  • synsstyrke (visus) etter korreksjon
  • synsfelt
  • andre varierende synsforhold (for eksempel mørkesynet, kontrastsynet og rask tilpassing til skiftende lysforhold)

Ved søknad om dispensasjon fra forkurs er det ikke nødvendig med ny øyelegeuttalelse.

Klikk nedoverpilen for mer informasjon

vis hele teksten

Du må innhente en uttalelse fra fastlegen din som legges ved søknaden. Legeerklæringen skal innholde opplysninger om

  • tidligere sykdommer og skader av betydning for søkerens helse
  • sykdom i slekt og familie av betydning for søkerens helse
  • søkerens høyde og vekt
  • vurdering av søkerens hørsel, kretsløpsorganer, åndedrettsorganer og ekstremiteter
  • andre opplysninger av betydning for søkerens alminnelige helsetilstand og som kan ha påvirkning når det gjelder søknad om førerhund og hundehold

Legen skal konkludere om søkeren helsemessig (også psykisk) er egnet eller ikke for førerhund.

Hundeallergi
Hvis søker eller noen i søkerens nærmeste omgivelser, som f.eks. søkerens barn eller søkerens partner, har allergi mot hund/hundeallergi, må det fremlegges en uttalelse fra lege som er basert på en allergitest av vedkommende og som sier noe om hvor store helseplager vedkommende har av allergi mot hund.