Velg dokumentasjon

Sykepenger (SYK)

Søknad om refusjon av reisetilskudd til arbeidsreiserNAV 08-14.01

Dette skjemaet bruker arbeidstaker eller arbeidsgiver for å søke om refusjon av nødvendige ekstra transportutgifter til arbeidsreiser.

Viktig informasjon om reisetilskudd

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Vedlegg: Kvitteringer for utlegg til transport

vis hele teksten

Vedlegg: Sykmeldingsblankett NAV 08-07.04 fra lege/behandler

vis hele teksten

Det er et vilkår at du har søkt om reisetilskudd og at NAV har innvilget søknaden.

Legen/behandler må attestere at du ikke kan reise på vanlig måte til og fra arbeidsstedet på grunn av sykdom eller skade, og at du ellers ville vært sykmeldt. Det må fremgå av sykmeldingsblanketten fra lege/behandler hvilken periode det søkes om reisetilskudd for.

Vurdering av arbeidsmulighet / Ordinær sykmelding - NAV 08-07.04L

Vedlegg: Sykmeldingsblankett NAV 08-07.04 fra lege/behandler

vis hele teksten

Det er et vilkår at arbeidstaker har søkt om reisetilskudd og at NAV har innvilget søknaden.

Legen/behandler må attestere at arbeidstaker ikke kan reise på vanlig måte til og fra arbeidsstedet på grunn av sykdom eller skade, og at arbeidstaker ellers ville vært sykmeldt. Det må fremgå av sykmeldingsblanketten fra lege/behandler hvilken periode det søkes om reisetilskudd for.

Vurdering av arbeidsmulighet / Ordinær sykmelding - NAV 08-07.04L

Vedlegg: Skjema NAV 08-30.01 "Inntektsopplysninger"

vis hele teksten

For at NAV skal kunne behandle refusjonskravet må vi vite arbeidstakerens inntekt. Hvis arbeidsgiveren har sendt inn NAV 08-30.01 "Inntektsopplysninger" til NAV, vil denne inntekten bli lagt til grunn. Arbeidsgiveren skal bare sende inn dette skjemaet én gang.

Hvis du som arbeidstaker er usikker på om arbeidsgiver har sendt inn NAV 08-30.01 "Inntektsopplysninger" til NAV, ber vi deg ta kontakt med arbeidsgiver for å få avklart dette.

Hvis du har en annen yrkesstatus enn arbeidstaker, og er usikker på om NAV har opplysninger om inntekten din - kan du ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.

 

Inntektsopplysninger for arbeidstaker som skal ha sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleie-/opplæringspenger og omsorgspenger - NAV 08-30.01