Velg dokumentasjon

Tiltak (TIL)

Refusjonskrav – AFT og VTA i skjermet virksomhetNAV 76-13.53

Dette skjemaet brukes av tiltaksarrangør som har fått tilsagn fra NAV for arbeidsforberedende trening (AFT) og varig tiltrettelagt arbeid (VTA) i skjermet virksomhet. Skjemaet skal også benyttes for refusjonskrav for tiltakene avklaring i skjermet virksomhet og arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), som begge er tiltak under utfasing.

NAV 76-13.06

vis hele teksten

-

Vedlegg til refusjonskrav – arbeidsforberedende trening og varig tilrettelagt arbeid (Excel) - NAV 76-13.06

NAV 76-13.06

vis hele teksten

-

Vedlegg til refusjonskrav – arbeidsforberedende trening og varig tilrettelagt arbeid (PDF) - NAV 76-13.06