Velg dokumentasjon

Tiltak (TIL)

Avtale om arbeidstreningNAV 76-13.05

Avtalen skal fylles ut i samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidssøker og NAV.
Dette tiltaket kan kombineres med inkluderingstilskudd.