Velg dokumentasjon

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Søknad om å beholde arbeidsavklaringspenger under opphold i utlandetNAV 11-03.07

Dette skjemaet bruker du hvis du vil søke om å beholde arbeidsavklaringspenger under opphold i utlandet.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader