Velg dokumentasjon

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Søknad om gjenopptak av arbeidsavklaringspengerNAV 11-13.06

Dette skjemaet skal benyttes hvis det er mindre enn 52 uker siden sist du fikk utbetalt arbeidsavklaringspenger. Det må settes fram ny søknad på vanlig skjema dersom det har gått mer enn 52 uker. Dersom saken var avsluttet med endelig avslag, eller du hadde fått innvilget arbeidsavklaringspenger i ventetid på arbeid, må du også søke på nytt.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader