Velg dokumentasjon

Medlemskap (MED)

Søknad om å bli medlem i folketrygden under opphold i NorgeNAV 02-07.05

Hvis du skal oppholde deg i Norge i tre til 12 måneder, uten å arbeide her og har sterk tilknytning til Norge, kan du etter søknad bli medlem i folketrygden.

Viktig informasjon om frivillig medlemskap i folketrygden under opphold i Norge

Viktig informasjon om å være student i Norge

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

 

Vedlegg: Kopi av oppholdstillatelsen. Klikk nedoverpilen for mer informasjon

vis hele teksten

For å bli medlem i folketrygden under oppholdet i Norge må du ha lovlig opphold. Det betyr at hvis du er statsborger fra et ikke nordisk land, skal du ha tillatelse til å oppholde deg i Norge. For deg som er EØS-borger har det betydning hva slags oppholdsgrunnlag du har. Hvis du har oppholdstillatelse etter oppholdsdirektivet i EØS-avtalen, skal du ha egen sykeforsikring, enten privat eller fra hjemlandet, og vil derfor være unntatt medlemskap i norsk trygd.

Personer som har fått innvilget seks måneders refleksjonsperiode uten å jobbe her, har rett til å få innvilget frivillig medlemskap med rett til helsetjenester.

Vedlegg: Bekreftelse fra studiested/skole

vis hele teksten

Du må dokumentere at du er student. Denne bekreftelsen får du fra ditt studiested/skole.

Vedlegg: Bekreftelse på slektskap

vis hele teksten

Dokumentasjon på slektskap med dem du skal besøke.

Vedlegg: Bekreftelse fra arbeidsgiver

vis hele teksten

Dokumentasjon på arbeidsforhold. Dette får du fra din arbeidsgiver.