Velg dokumentasjon

Hjelpemidler (HJE)

Søknad om bevegelseshjelpemidlerNAV 10-07.03 BEVEG.

Om hjelpemidler ved bevegelsesvansker.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Vedlegg: Beskrivelse fra fagperson

vis hele teksten

Knyttes opp mot aktuelt behov. Kan for eksempel være en funksjonsbeskrivelse fra ergoterapeut, en sakkyndig vurdering fra PP-tjeneste eller legeerklæring. Fylles direkte inn i skjemaet, eller legges ved som eget dokument.

Vedlegg: Tilleggsskjema for hjelpemiddel på bad (T01)

vis hele teksten

Vedlegg: Tilleggsskjema for omgivelseskontroll (T02)

vis hele teksten

Du må beskrive hvorfor enkle hjelpemidler (som for eksempel en tilpasset fjernkontroll) ikke kan dekke behovet ditt.

T02 Omgivelseskontroll - NAV 10-07.68

Vedlegg: Tilleggsskjema for hev- og senkbar kjøkkenløsning (T03)

vis hele teksten

Det må begrunnes hvorfor montering av benker og skap i fast høyde ikke løser problemet. Og hvorfor enklere tilrettelegging som f.eks. arbeidsstol med elektrisk løft ikke kan benyttes.

T03 Hev- og senkbar kjøkkenløsning - NAV 10-07.71

Vedlegg: Tilleggsskjema for manuell rullestol (T04)

vis hele teksten

Vedlegg: Tilleggsskjema for elektrisk rullestol (T05)

vis hele teksten

Brukes også dersom den elektriske rullestolen skal styres manuelt (scooter).

For å søke om og gi opplæring i bruk av elektrisk rullestol må du være godkjent formidler og ha gjennomgått kurs i regi av hjelpemiddelsentralen. Les mer om godkjenningsordningen.

T05 Elektrisk rullestol - NAV 10-07.66

Vedlegg: Tilleggsskjema for stol med oppreisingsfunksjon (T06)

vis hele teksten

Det må begrunnes hvorfor enklere hjelpemidler som stolforhøyere, puter eller andre lenestoler, ikke fungerer. Søker du om en kjøkken- eller arbeidsstol som hever og senker, trenger du ikke bruke dette skjemaet. Da krysser du ikke av på dette punktet.

T06 Stol med oppreisingsfunksjon - NAV 10-07.67

Vedlegg: Tilleggsskjema for tilrettelegging av adkomst til og i bolig (T09)

vis hele teksten

Vedlegg: Tilleggsskjema for stasjonær personløfter (T10)

vis hele teksten

Vedlegg: Tilleggsskjema for hjelpemiddel til trening, stimulering og aktivisering (T11)

vis hele teksten

Det gjelder trening og stimulering i hjemmet, ikke i skole eller barnehage.

T11 Hjelpemiddel til trening, stimulering og aktivisering - NAV 10-07.74

Vedlegg: Tilleggsskjema for hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet (T12)

vis hele teksten

Er du i arbeid, legger du ved individuell oppfølgingsplan for arbeidstaker. Mottar du arbeidsavklaringspenger, legger du ved handlingsplan. Er du selvstendig næringsdrivende, legger du ved linkningsutskrift for de tre siste årene. Gjelder det landbruk eller fiske, legger du ved landbruksfaglig eller fiskerifaglig vurdering.

T12 Hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet - NAV 10-07.73

Vedlegg: Arbeidslogg for utprøving av Innowalk (T14)

vis hele teksten

Hjelpemidlet lånes ut til utprøving i en kort periode i tett samarbeid mellom habiliteringstjenesten, kommunal oppfølgingsperson og hjelpemiddelsentralen. I utprøvingsperioden fyller du ut en arbeidslogg i skjemaet. Det danner grunnlag for videre utlån av hjelpemidlet. Du må samtidig fylle ut tilleggsskjema for trening og stimulering (T11).

T14 Arbeidslogg for utprøving av Innowalk - NAV 10-07.75

Vedlegg: Fullmakt ved søknad om tekniske hjelpemidler

vis hele teksten

Benyttes når søker gir fullmakt til at søknad kan hentes fra nav.no og fylles ut av behandler/kartlegger i etterkant av kartlegging.

Fullmakt i forbindelse med søknad om tekniske hjelpemidler - NAV 10-07.04

Vedlegg: Vedlegg som ikke kan skannes. Sendes rett til hjelpemiddelsentralen der du bor

vis hele teksten

Dette er for eksempel ark større enn A3 størrelse, vedlegg av papp eller annet tykt papir, fotografi, røntgenbilde, en ting og lignende.

Hvis vedlegget ikke kan skannes må søknaden sendes til hjelpemiddelsentralen i fylket der du bor.