Velg dokumentasjon

Hjelpemidler (HJE)

Søknad om hørselshjelpemidlerNAV 10-07.03 HØRSEL

Om hjelpemidler ved hørselsvansker.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Beskrivelse fra fagperson

vis hele teksten

Knyttes opp mot aktuelt behov. Kan for eksempel være en funksjonsbeskrivelse fra ergoterapeut, en sakkyndig vurdering fra PP-tjeneste eller legeerklæring. Fylles direkte inn i skjemaet, eller legges ved som eget dokument.

Vedlegg: Tilleggsskjema for hørselshjelpemiddel (T07)

vis hele teksten

Vedlegg: Tilleggsskjema for hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet (T12)

vis hele teksten

Er du i arbeid, legger du ved individuell oppfølgingsplan for arbeidstaker. Mottar du arbeidsavklaringspenger, legger du ved handlingsplan. Er du selvstendig næringsdrivende, legger du ved linkningsutskrift for de tre siste årene. Gjelder det landbruk eller fiske, legger du ved landbruksfaglig eller fiskerifaglig vurdering.

T12 Hjelpemiddel og tilrettelegging i arbeidslivet - NAV 10-07.73

Vedlegg: Tilleggsskjema for hjelpemiddel til trening, stimulering og aktivisering (T11)

vis hele teksten

Det gjelder trening og stimulering i hjemmet, ikke i skole eller barnehage.

T11 Hjelpemiddel til trening, stimulering og aktivisering - NAV 10-07.74

Vedlegg: Fullmakt ved søknad om tekniske hjelpemidler

vis hele teksten

Skjemaet benyttes når søker gir fullmakt til at søknad kan hentes fra nav.no og fylles ut av behandler/kartlegger i etterkant av kartlegging.

Fullmakt i forbindelse med søknad om tekniske hjelpemiddel - NAV 10-07.04

Vedlegg: Vedlegg som ikke kan skannes. Sendes rett til hjelpemiddelsentralen der du bor

vis hele teksten

Dette er for eksempel ark større enn A3 størrelse, vedlegg av papp eller annet tykt papir, fotografi, røntgenbilde, en ting og lignende.

Hvis vedlegget ikke kan skannes må søknaden sendes til hjelpemiddelsentralen i fylket der du bor.