Velg dokumentasjon

Ajourhold – grunnopplysninger (AGR)

Melding om nytt bankkontonummerNAV 95-20.00

Dersom du skal endre bankkontonummer, bruker du dette skjemaet for bankopplysninger i Norge. Gjelder for utbetalinger både fra NAV og HELFO.

NB: Du kan også endre bankkontonummer på Ditt NAV

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader