Velg dokumentasjon

Hjelpemidler (HJE)

Søknad om kommunikasjonshjelpemidlerNAV 10-07.03 KOMM.

Om hjelpemidler ved tale- og språkvansker.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Beskrivelse fra fagperson

vis hele teksten

Knyttes opp mot aktuelt behov. Kan for eksempel være en funksjonsbeskrivelse fra ergoterapeut, en sakkyndig vurdering fra PP-tjeneste eller legeerklæring. Fylles direkte inn i skjemaet, eller legges ved som eget dokument.

Vedlegg: Tilleggsskjema for kommunikasjonshjelpemiddel (T08)

vis hele teksten

Du må beskrive hvorfor enklere tiltak ikke kan avhjelpe behovet ditt.

T08 Kommunikasjonshjelpemiddel - NAV 10-07.72

Vedlegg: Tilleggsskjema for omgivelseskontroll (T02)

vis hele teksten

Du må beskrive hvorfor enkle hjelpemidler (som for eksempel en tilpasset fjernkontroll) ikke kan dekke behovet ditt.

T02 Omgivelseskontroll - NAV 10-07.68

Vedlegg: Tilleggsskjema for hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet (T12)

vis hele teksten

Er du i arbeid, legger du ved individuell oppfølgingsplan for arbeidstaker. Mottar du arbeidsavklaringspenger, legger du ved handlingsplan. Er du selvstendig næringsdrivende, legger du ved linkningsutskrift for de tre siste årene. Gjelder det landbruk eller fiske, legger du ved landbruksfaglig eller fiskerifaglig vurdering.

T12 Hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet - NAV 10-07.73

Vedlegg: Fullmakt ved søknad om tekniske hjelpemidler

vis hele teksten

Skjemaet benyttes når søker gir fullmakt til at søknad kan hentes fra nav.no og fylles ut av behandler/kartlegger i etterkant av kartlegging.

Fullmakt i forbindelse med søknad om tekniske hjelpemidler - NAV 10-07.04

Vedlegg: Vedlegg som ikke kan skannes. Sendes rett til hjelpemiddelsentralen der du bor

vis hele teksten

Dette er for eksempel ark større enn A3 størrelse, vedlegg av papp eller annet tykt papir, fotografi, røntgenbilde, en ting og lignende.

Hvis vedlegget ikke kan skannes må søknaden sendes til hjelpemiddelsentralen i fylket der du bor.