Velg dokumentasjon

Dagpenger (DAG)

Søknad om godkjenning av utdanning med rett til dagpengerNAV 04-06.05

Som hovedregel har du ikke rett til dagpenger hvis du er skoleelev eller student, men det er noen unntak. Dersom du ønsker å beholde dagpenger mens du er skoleelev, må du søke om dette.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Klikk nedoverpilen for mer informasjon

vis hele teksten

Du må dokumentere at du har fått studieplass, og undervisningsplan for utdanningen