Velg dokumentasjon

Medlemskap (MED)

Søknad om medlemskap i folketrygden under opphold utenfor NorgeNAV 02-08.05

Dette skjemaet bruker du hvis du skal søke om medlemskap under opphold utenfor Norge.

Viktig informasjon om dine rettigheter og plikter

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Vedlegg: Generell fullmakt - NAV 95-15.36

vis hele teksten

Vedlegg: Attest for utsendte arbeidstakere fra Norge til USA - NAV 42-01.20

vis hele teksten

Vedlegg: Bekreftelse på medlemskap i folketrygden etter avtale om sosial trygd mellom Norge og Canada - NAV 42-02.10

vis hele teksten

Vedlegg: Bekreftelse på medlemskap i folketrygden etter avtale om sosial trygd mellom Norge og Australia - NAV 42-03.04

vis hele teksten

Vedlegg: Bekreftelse på medlemskap i folketrygden etter avtale om sosial trygd mellom Norge og Quebec - NAV 42-02.11

vis hele teksten

Vedlegg: Bekreftelse på medlemskap i folketrygden etter avtale om sosial trygd mellom Norge og Storbritannia og Nord-Irland - NAV 42-02.12

vis hele teksten

Vedlegg: Bekreftelse på medlemskap i folketrygden etter avtale om sosial trygd mellom Norge og India - NAV 42-02.15

vis hele teksten

Vedlegg: Kopi av arbeidskontrakt

vis hele teksten