Velg dokumentasjon

Pensjon (PEN)

Søknad om forsørgingstilleggNAV 03-24.05

Dersom du har søkt om eller mottar pensjon og forsørger ektefelle og/eller barn, kan du søke om forsørgingstillegg når familien har en samlet inntekt under et visst nivå.

Orientering til søknadsskjemaet 

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader