Velg dokumentasjon

Dagpenger (DAG)

Forenklet søknad om dagpenger etter endt periode med forskuttering av dagpenger ved konkurs mv.NAV 04-01.05

Hvis du har fått dagpenger på grunn av konkurs, kan du få innvilget dagpenger uten ny fullstendig søknad. Det er et vilkår at du melder deg hos NAV og leverer forenklet søknad innen én uke etter at du har mottatt vedtaket om forskutterte dagpenger. Går det lengre tid, må fullstendig søknad fylles ut. Har du spørsmål om forenklet søknad, ta kontakt med NAV.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

 

Vedlegg: Bekreftelse på sluttårsak

vis hele teksten

Arbeidsgiver må bekrefte sluttårsaken.