Velg dokumentasjon

Dagpenger (DAG)

Søknad om utstedelse av attest PD U2NAV 04-02.01

Dersom du allerede mottar dagpenger, kan du søke om å få beholde dagpengene i inntil tre måneder mens du søker arbeid i et annet eøs-land. Du må ha mottatt dagpenger i Norge i minst fire uker før du søker.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader