Velg dokumentasjon

Dagpenger (DAG)

Søknad om attest PD U1/N-301 til bruk ved overføring av dagpengerettigheterNAV 04-02.05

Dette skjemaet bruker du for å be om å få attest PD U1, om tidsrom som skal regnes med for ytelser ved arbeidsløshet du får når du flytter til et annet EØS-land. Se viktig informasjon om dine rettigheter og plikter.  

NB: Alle nødvendige vedlegg må legges ved for at søknaden skal kunne behandles.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

 

Vedlegg: NAV-skjema 04-02.03. Klikk nedoverpilen for mer informasjon

vis hele teksten

Du må dokumentere alle dine arbeidsforhold i Norge. Skriv ut ett skjema "Bekreftelse på ansettelsesforhold (NAV 04-02.03) per arbeidsgiver, send eller ta med til arbeidsgiver som må fylle ut skjemaet, og legg ved ferdig utfylt skjema NAV 04-02.03 sammen med søknaden din.

Bekreftelse på ansettelsesforhold - NAV 04-02.03

Vedlegg: Lønns- og trekkoppgave. Klikk nedoverpilen for mer informasjon

vis hele teksten

Lønns- og trekkoppgaver fra samtlige arbeidsgivere for de avsluttede årene du ønsker å få bekreftet på attest PD-U1.

Vedlegg: Arbeidsavtaler. Klikk nedoverpilen for mer informasjon

vis hele teksten

Du må vedlegge arbeidsavtale for alle arbeidsforholdene du ber om attest for.

Vedlegg: Første og siste lønnsslipp for inneværende år, med sum lønn hittil i år

vis hele teksten

Har du hatt inntekt i Norge i inneværende år, må du vedlegge både den første og den siste lønnsslippen du har fått hittil i år. Slik dokumentasjon får du fra arbeidsgiver.

Vedlegg: Timelister

vis hele teksten

Oversikt over antall timer du har jobbet gjennom vikarbyrå.

Vedlegg: Brev fra bobestyrer/konkursforvalter

vis hele teksten

Dokumentasjon på at arbeidsgiver har gått konkurs. Dette vedlegget får du fra bobestyrer/konkursforvalter.