Velg dokumentasjon

Dagpenger (DAG)

Søknad om dagpenger under etablering av egen virksomhet (utviklingsfase)NAV 04-06.08

Dersom du allerede mottar dagpenger, kan du søke om å beholde disse under etablering av egen virksomhet i inntil 12 måneder.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Vedlegg: Kopi av søknad om etablererstipend

vis hele teksten

Vedlegg: Kopi av resultatet av undersøkelsen

vis hele teksten

Dokumentasjon på gjennomført markedsundersøkelse.

Vedlegg: NAV 04-06.10

vis hele teksten

Dokumentasjon av næringsfaglig vurdering av dine etableringsplaner.

Næringsfaglig vurdering av etableringsplaner - NAV 04-06.10