Velg dokumentasjon

Pensjon (PEN)

Søknad om ytelser til tidligere familiepleierNAV 16-01.05

Du kan ha rett til pensjon eller overgangsstønad dersom du er ugift, under 67 år og har pleiet en nærstående person i minst 5 år, og pleieforholdet gjorde det umulig for deg å forsørge deg selv under og etter pleietiden.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader