Velg dokumentasjon

Pensjon (PEN)

Søknad om ytelser til gjenlevende ektefelle/partner/samboer og gjenlevende barnNAV 17-01.05

Dette skjema bruker du som gjenlevende når du søker om stønad til livsopphold. Stønaden avkortes i forhold til egen arbeidsinntekt.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader