Velg dokumentasjon

Pensjon (PEN)

Søknad om ytelser til gjenlevende ektefelle/partner/samboer og gjenlevende barnNAV 17-01.05

Gjenlevendepensjon kan du søke om dersom din ektefelle er død eller dersom din samboer er død, og dere har eller har hatt felles barn.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader