Velg dokumentasjon

Pensjon (PEN)

Søknad om alderspensjonNAV 19-01.05

Dette skjemaet bruker du til søknad om alderspensjon eller søknad om endring av alderspensjon.

Orientering til søknadsskjemaet 

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader