Velg dokumentasjon

Pensjon (PEN)

Krav om invalidepensjonNAV 31-00.02

Dette skjema bruker du når du vil søke krigspensjon. Krigspensjon kan gis personer som har fått men eller nedsatt arbeidsevne som følge av skade eller påkjenninger under sjøtjeneste, militær tjeneste, motstandsarbeid eller politisk fangenskap under krigen 1939-1945. Også andre som er påført skade som følge av krigsulykke eller hendinger som skyldes krigen, kan ha rett til krigspensjon.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader