Velg dokumentasjon

Bidrag (BID)

Krav − underholdsbidrag til ektefelleNAV 53-00.05

Dette skjemaet bruker du når du skal

  • søke om å få fastsatt eller endret ektefellebidrag
  • gi opplysninger til søknaden om ektefellebidrag

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Vedlegg: Dokumentasjon av inntekt. Klikk nedoverpilen for mer informasjon.

vis hele teksten

NAV bruker inntekten din til å fastsette hvor stort ektefellebidrag du skal betale. Derfor skal du legge ved en kopi av den siste skatteavregningen.

Hvis du ikke har fått skatteavregningen for i fjor ennå, kan du i stedet legge ved kopi av den siste selvangivelsen.  Hvis du er lønnsmottaker, må du også legge ved lønnslippene for de siste tre månedene.

Hvis inntekten din varierer fra år til år, skal du legge ved en kopi av skatteavregningen for de tre siste årene. 

Hvis du har pensjonsinntekt som betales ut av andre enn NAV, må du legge ved dokumentasjon som viser det.

Vedlegg: Dokumentasjon av utgifter. Klikk nedoverpilen for mer informasjon.

vis hele teksten

NAV bruker utgiftene dine til å fastsette hvor stort bidraget skal være. 

For å dokumentere skatteutgifter kan du bruke lønnslipp eller skatteavregning.

Du skal dokumentere boutgiftene dine. Boutgifter omfatter husleie, fellesutgifter, kommunale avgifter, forsikring, strøm, og eventuelt andre utgifter

Vedlegg: Kopi av alle vitnemål. Klikk nedoverpilen for mer informasjon.

vis hele teksten

Du må legge ved vitnemål for all utdanning du har tatt.

Vedlegg: Dokumentasjon av sosialhjelp

vis hele teksten

Du skal legge ved en bekreftelse som viser at du får sosialhjelp. Sosialhjelp regnes ikke som inntekt, og bekreftelsen er et bevis på at du ikke tjener penger.

Vedlegg: Dokumentasjon av formue

vis hele teksten

Bankinnskudd, verdipapirer, bolig, hytte og bil er blant de tingene som regnes som formue. Du skal legge ved kopi av den siste skatteavregningen. Hvis du ikke har fått skatteavregningen for i fjor, kan du legge ved den siste selvangivelsen.

Vedlegg: Dokumentasjon av arbeidsforhold

vis hele teksten

Du må dokumentere hvilke arbeidsforhold du har nå og hvilke arbeidsforhold du har hatt tidligere. Du må også oppgi hva slags type arbeid og hva slags stilling du har nå og har hatt tidligere. Dette gjelder både lønnet arbeid og arbeid som selvstendig næringsdrivende.

Vedlegg: Bidragsavtale eller bidragsfastsettelse

vis hele teksten

Hvis bidraget er fastsatt i et annet land, skal du også legge ved dokumentasjon som viser det.