Velg dokumentasjon

Bidrag (BID)

Søknadsskjema for bidragsmottakerNAV 54-00.05

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Vedlegg: Dokumentasjon av inntekt.

vis hele teksten

NAV bruker inntekten din som ett av flere momenter til å fastsette hvor stort bidraget du skal være. NAV har tilgang til lønnsinntekten din gjennom A-ordningen. Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller har kapitalinntekter og disse er vesentlig endret fra siste ligning, må du dokumentere endringen. Hvis du har annen inntekt, må du legge ved dokumentasjon på disse inntektene (for eksempel forsikringer som ikke NAV utbetaler).

Vedlegg: Dokumentasjon av barnets inntekt

vis hele teksten

Hvis barnet har inntekt som er større enn 30 ganger fullt bidragsforskudd, skal barnets inntekt regnes med når NAV fastsetter hvor stort bidraget skal være.

NAV har tilgang til lønnsinntekten til barnet gjennom A-ordningen. Dersom barnet har kapitalinntekter og disse er vesentlig endret fra siste ligning, må du dokumentere endringen.

Vedlegg: Dokumentasjon av sosialhjelp

vis hele teksten

Du skal du legge ved en bekreftelse som viser at du får sosialhjelp. Sosialhjelp regnes ikke som inntekt, og bekreftelsen er et bevis på at du ikke tjener penger.

Vedlegg: Avgjørelse eller avtale om samvær

vis hele teksten

Du skal legge ved kopi av den private samværsavtalen eller den offentlige avgjørelsen som viser hvor mye samvær den andre forelderen har med barnet.

Hvis du og den andre forelderen har muntlig samværsavtale, må du dokumentere avtalen og omfanget av samværet. Det gjør du i et eget felt i tilleggsblanketten til selve søknadsskjemaet. 

Vedlegg: Dokumentasjon av utgiftene til barnetilsyn

vis hele teksten

Utgifter til barnetilsyn omfatter opphold i

  • barnehage
  • skolefritidsordning
  • privat tilsynsordning

Du må oppgi det maksimale antallet timer barnet kan være i barnehagen, skolefritidsordningen eller den private tilsynsordningen i uka. 

Vedlegg: Skriftlig avtale eller domsavgjørelse som viser at barnet deler bosted mellom foreldrene.

vis hele teksten

Barnet har delt bosted når foreldrene har inngått avtale om det eller en domstol har fastsatt at barnet skal dele bosted mellom foreldrene.

Vedlegg: Dokumentasjon av skolegang ved videregående skole

vis hele teksten

Når barnet har fylt 18 år, må han eller hun selv søke om å få bidrag. Barnet kan få bidrag til han eller hun er ferdig med videregående skole.

Vedlegg: Dokumentasjon av utgifter til særtilskudd

vis hele teksten

Du skal legge ved kopi av kvitteringer som viser hvor store utgifter du har hatt. Hvis utgiftene er nødvendige, må du også legge ved dokumentasjon som viser det.

Det er mest aktuelt å søke om særtilskudd i forbindelse med utgifter til konfirmasjon, tannregulering, briller og kontaktlinser.

Vedlegg: Vedtak eller avtale om bidrag

vis hele teksten

Hvis bidraget er fastsatt i et annet land, skal du også legge ved dokumentasjon som viser det.

Vedlegg: Dokumentasjon på mottatt bidrag

vis hele teksten

Hvis du har fått bidrag fra den andre forelderen, må du sammen med vedtaket eller avtalen om bidrag også legge ved dokumentasjon som viser hvor mye bidrag du har fått og hvilken dato du sist fikk bidrag.

Vedlegg: Kopi av asylsøknaden eller bekreftelse på at du har fått asyl i Norge

vis hele teksten

Hvis du har søkt om asyl i Norge, men ennå ikke har fått svar, skal du legge ved en kopi av asylsøknaden din.

Hvis du har fått innvilget asyl, skal du legge ved en bekreftelse på at du har fått asyl i Norge.  Bekreftelsen skal vise fra hvilken dato du har fått asyl.