Velg dokumentasjon

Ventelønn (VEN)

Melding om biinntekt før fratredelseNAV 60-13.09

Du må ha hatt biinntekten før du mottok varsel om oppsigelse, for å ikke få redusert ventelønnen.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Vedlegg: Bekreftelse på inntekt to siste kalenderår

vis hele teksten

Vedlegg kan være:

  • Utskrift fra ligningskontoret som viser beregnet person- inntekt for de to siste kalenderår

eller:

  • Bekreftelse fra regnskapsfører/-statsautorisert revisor hvis ligningen ikke foreligger for ett eller begge år.

Vedlegg: Dokumentasjon av samlet inntekt i år fram til fratredelse

vis hele teksten

Variabel inntekt er inntekt som har variert fra måned til måned.

Legg ved kopi av lønnsslipp for måneden før innvilgelse av ventelønn, hvor samlet bruttoinntekt hittil i inneværende år fram til innvilgelsesdato må fremgå.