Velg dokumentasjon

Ventelønn (VEN)

Melding om inntekt - ventelønnNAV 60-13.13

Du rapporterer bruttoinntekt per kalendermåned, dvs rapporterer for den måneden du har arbeidet.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader