Velg dokumentasjon

Sykepenger (SYK)

Krav om sykepenger – midlertidig ute av inntektsgivende arbeidNAV 08-47.05

Dette skjemaet bruker du hvis det er under en måned siden forrige arbeidsforhold opphørte, du mottar etterlønn/sluttvederlag, er i utdanningspermisjon, eller du har startet i nytt arbeidsforhold uten å ha ny opptjening til sykepenger.

Viktig informasjon om dine rettigheter og plikter

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Klikk nedoverpilen for mer informasjon

vis hele teksten

Krav om sykepenger (del D) fra legen må alltid være med. Vilkår for rett til sykepenger kan ikke vurderes før begge disse skjemaene er mottatt av NAV.

Vedlegg: Dokumentasjon på tidligere arbeidsforhold og tidspunkt for opphør av forrige arbeidsforhold, f.eks sluttattest.

vis hele teksten

Dersom du har vært ansatt hos samme arbeidsgiver i 4 uker, er arbeidsgiver pliktig å utbetale sykepenger de første 16 dagene, og må sende inntektsopplysninger for vurdering av rett til sykepenger til sykepenger fra 17. dag.

Vedlegg: Dokumentasjon på arbeidsforhold

vis hele teksten

Dokumentasjon på tidligere arbeidsforhold og tidspunkt for opphør av forrige arbeidsforhold, f.eks sluttattest.

Vedlegg: Dokumentasjon på tidligere arbeidsforhold og bekreftelse på avtale om etterlønn eller sluttvederlag

vis hele teksten

Dersom du mottar etterlønn eller sluttvederlag, kan du opprettholde rett til sykepenger i opp til 6 måneder.

Vedlegg: Dokumentasjon på arbeidsforhold og bekreftelse på permisjonen.

vis hele teksten

Dersom du er i utdanningspermisjon fra arbeidsgiver, og har vært i utdanningspermisjon i under 12 måneder, kan du opprettholde rett til sykepenger i 12 måneder etter at permisjonen startet.